Wedstrijd Facebook Grisette Bosvruchten 2017

GFDB-Concours-illuWedstrijd georganiseerd van 26 mei-30 juni 2017 op de Facebook pagina van Brouwerij St-Feuillien.
De 5 video’s Grisette bosvruchten gepost op FB pagina maken deel uit van één enkele wedstrijd.

Wedstrijdreglement

 1. De wedstrijd “Grisette bosvruchten 2017” wordt georganiseerd door Brasserie St-Feuillien S.A. vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, Dominique Friart – Rue d’Houdeng, 20 te 7070 Le Roeulx. De wedstrijd staat open voor alle meerderjarige natuurlijke personen die op het Belgisch grondgebied wonen.
 2. De wedstrijd gaat door van 26 mei tot en met 30 juni 2017, uitsluitend op het Belgische grondgebied.
 3. De winnaars zullen op 3 juli 2017 op het middaguur geselecteerd worden.
 4. De deelname aan de wedstrijd gebeurt uitsluitend via de Facebook-pagina Brasserie St-Feuillien S.A.
 5. Wedstrijdprijzen:
  De wedstrijdprijzen bestaan uit de volgende pakketten:
  Winnaar 1:
  • Een houtskoolbarbecue (waarde 330 €)
  • 5 kratten Grisette Bosvruchten (waarde 165 €)
  • 12 Grisette-glazen (waarde 26 €)
  • 2 toegangstickets voor een bezoek aan de Brouwerij St-Feuillien – Enkel geldig voor individuele bezoeken zonder reservatie (waarde 14 €)
  Hetzij een pakket met een totale waarde van 535 €.
  Winnaars 2 tot en met 5:
  • 5 kratten Grisette Bosvruchten (waarde 165 €)
  • 12 Grisette-glazen (waarde 26 €)
  • 2 toegangstickets voor een bezoek aan de Brouwerij St-Feuillien – Enkel geldig voor individuele bezoeken zonder reservatie (waarde 14 €)
  Hetzij vier pakketten met een waarde van 205 € elk.
 6. Over de volledige duur van de wedstrijd kan slechts één winnaar per gezin worden aangewezen (zelfde naam of zelfde adres). Eenzelfde persoon kan dus slechts één van de pakketten winnen, die de prijzen uitmaken van de wedstrijd Grisette Bosvruchten 2017.
 7. De winnaars worden gecontacteerd via Facebook.
 8.  Eventuele klachten kunnen in geen geval mondeling of via de telefoon worden behandeld. Zij moeten schriftelijk worden overgemaakt aan de organisator: Brasserie St-Feuillien – Mevr. Dominique Friart, rue d’Houdeng, 20 – 7070 Le Roeulx. Klachten moeten uiterlijk binnen een termijn van één maand na de afloop van de wedstrijd worden ingediend. Klachten die na deze termijn worden ingediend, zullen niet worden behandeld.
 9. De deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement.
 10. De Brasserie St-Feuillien S.A. zal alle persoonsgegevens van de deelnemers verwerken in overeenstemming met de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 11. Brasserie St-Feuillien S.A. behoudt zich het recht voor deze wedstrijd op te schorten of te wijzigen in geval van overmacht of in geval van een gebeurtenis die aan haar wil en aan haar controle ontsnapt, zonder dat de deelnemers of enige andere persoon in voorkomend geval aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.