Wedstrijd georganiseerd van 04 juni tot 13 juli 2018 op de Facebook pagina van Brouwerij St-Feuillien.

De 5 video’s « Summer Challenge 2018 – Grisette bosvruchten / Belgian Coast IPA » gepost op FB pagina maken deel uit van één enkele wedstrijd.

Wedstrijdreglement

 1. De wedstrijd « Summer Challenge 2018 » wordt georganiseerd door Brasserie St-Feuillien S.A. vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, Dominique Friart – Rue d’Houdeng, 20 te 7070 Le Roeulx. De wedstrijd staat open voor alle meerderjarige natuurlijke personen die op het Belgisch grondgebied wonen.
 2. De wedstrijd gaat door van 04 mei tot en met 13 juli 2018, uitsluitend op het Belgische grondgebied.
 3. De winnaars zullen op 16 juli 2018 op het middaguur geselecteerd worden. Na de publicatie van de resultaten op de Facebook-pagina van de Brasserie St-Feuillien, hebben de winnaars  1 jaar om hun prijs te verzamelen
 4. De deelname aan de wedstrijd gebeurt uitsluitend via de Facebook-pagina Brasserie St-Feuillien S.A.
 5. Wedstrijdprijzen:
  De wedstrijdprijzen bestaan uit de volgende pakketten:
  Winnaar 1 :
  • Een babyfoot (waarde tussen 500 € en 700 € – te bepalen)
  • 3 kratten Grisette Bosvruchten + 2 kratten Belgian Coast IPA (waarde 165 €)
  • 6 Grisette-glazen + 6 Belgian Coast IPA glazen (waarde 26 €)
  • 2 toegangstickets voor een bezoek aan de Brouwerij St-Feuillien – Enkel geldig voor individuele bezoeken zonder reservatie (waarde 14 €)
  Winnaar 2:
  • Een houtskoolbarbecue (waarde 330 €)
  • 3 kratten Grisette Bosvruchten + 2 kratten Belgian Coast IPA (waarde 165 €)
  • 6 Grisette-glazen + 6 Belgian Coast IPA glazen (waarde 26 €)
  • 2 toegangstickets voor een bezoek aan de Brouwerij St-Feuillien – Enkel geldig voor individuele bezoeken zonder reservatie (waarde 14 €)
  Hetzij een pakket met een totale waarde van 535 €.
  Winnaars 3 tot en met 5:
  • 3 kratten Grisette Bosvruchten + 2 kratten Belgian Coast IPA (waarde 165 €)
  • 6 Grisette-glazen + 6 Belgian Coast IPA glazen (waarde 26 €)
  • 2 toegangstickets voor een bezoek aan de Brouwerij St-Feuillien – Enkel geldig voor individuele bezoeken zonder reservatie (waarde 14 €)
  Hetzij vier pakketten met een waarde van 205 € elk.
 6. Over de volledige duur van de wedstrijd kan slechts één winnaar per gezin worden aangewezen (zelfde naam of zelfde adres). Eenzelfde persoon kan dus slechts één van de pakketten winnen, die de prijzen uitmaken van de wedstrijd Summer Challenge 2018.
 7. De winnaars worden gecontacteerd via Facebook.
 8. Eventuele klachten kunnen in geen geval mondeling of via de telefoon worden behandeld. Zij moeten schriftelijk worden overgemaakt aan de organisator: Brasserie St-Feuillien – Mevr. Dominique Friart, rue d’Houdeng, 20 – 7070 Le Roeulx. Klachten moeten uiterlijk binnen een termijn van één maand na de afloop van de wedstrijd worden ingediend. Klachten die na deze termijn worden ingediend, zullen niet worden behandeld.
 9. De deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement.
 10. De Brasserie St-Feuillien S.A. zal alle persoonsgegevens van de deelnemers verwerken in overeenstemming met de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 11. Brasserie St-Feuillien S.A. behoudt zich het recht voor deze wedstrijd op te schorten of te wijzigen in geval van overmacht of in geval van een gebeurtenis die aan haar wil en aan haar controle ontsnapt, zonder dat de deelnemers of enige andere persoon in voorkomend geval aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.